ჩვენს შესახებ

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვისა კვლევის ეროვნული ცენტრი დაარსდა 2006 წელს გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართ ული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტისა და ს. ქობულაძის სახელობის ხელოვნების ძეგლთა ფიქსაციის ლაბორატორიის გაერთიანების საფუძველზე. ცენტრი ექვემდებარება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.

გაიგეთ მეტი

სამეცნიერო საქმიანობა

პროექტები

არქივი და ბიბლიოთეკა

ფოტოფიქსაციის ლაბორატორია

ივნისი, 2018

No Events

მოვლენები

კონფერენცია “კულტურული ურთიერთგავლენები შუა საუკუნეების საქართველოში”

ა/წ 22-23 მაისს ქ. ფრიბურგში (შვეიცარია), ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კულტურული ურთიერთგავლენები შუა საუკუნეების საქართველოში", რომელიც მოეწყო ფრიბურგის უნივერსიტეტში, პროფესორ მიქელე ბაჩის თაოსნობით. კონფერენციაზე...
Chubinashvili Centre