ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნება და არქიტექტურა

    განმარტებითი ლექსიკონი. ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნება და არქიტექტურა (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი). მზია ჩიხრაძე: თბილისის არტისტული კაფეები და მათი მოხატულობა   –   ინტერნაციონალური კომუნიკაციის სივრცე და გამოხატულება (ფონდი “ღია საზოგადოება   –   საქართველო”). ნინო იამანიძე: შუა საუკუნეების ქართულ კანკელთა შემკულობა (დიდროს ფონდი). ნინო ჭიჭინაძე: შუა საუკუნეთა ქართული კარედი ხატები (YKY, დიდროს ფონდი). ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი: ინტერრეგიონალური კონტაქტები ბიზანტიური არეალის ქვეყნებში (Dumbarton Oaks). ნანა ყიფიანი, სამსონ ლეჟავა, მზია ჩიხრაძე, ლალი ანდრონიკაშვილი: ილიაზდი (პროჰელვეციის ფონდი). დავით ცხადაძე, დავით ხოშტარია, ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი, მარიამ დიდებულიძე და მზია ჯანჯალია მონაწილეობდნენ ქართულ სიძვლეთა მოძიების ცენტრის პროექტში: ქართველები წმინდა მიწაზე (ფონდი «გამარჯვება»). ნანა კუპრაშვილი მონაწილეობდა გარეჯის კვლევის ცენტრის პროექტში: პირღებულის ეკლესიის მოხატულობა (შვეიცარიის ფედერალური ფონდი). ზაზა სხირტლაძე ხელმძღვანელობს საქართველოს საპატრიარქოს ეგიდით განხორციელებულ პროექტებს: “ისტორია სახეებში”, “ქართველი წმინდანები” და “ძველი ქართველი ოსტატები”. ნინო ყიფშიძე: საქართველოს რეგიონულ მუზუმებში დაცული ქსოვილების მონაცემთა კომპიუტერული ბანკი (ფონდი “ღია საზოგადოება   –   საქართველო”). გიორგი ლეჟავას დაფინანსებით გამოიცა ჟურნალი: საქართველოს სიძველენი,   N1, 2. კომპანია ფილიპ მორის მენეჯმენტ სერვისეზის თბილისის წარმომადგენლობის, ცენტრის «ბეთანია» და გოგი თოფაძის ფონდის დაფინანსებით გამოიცა წიგნი: თბილისი, სერიიდან საქართველოს ძველი ქალაქები (მარინე ბულია, მზია ჯანჯალია. მონაწილეობენ: დავით ხოშტარია და დავით ცხადაძე) თამაზ სანიკიძე, “არაგვის ხეობის კულტურის ძეგლები”, კოალიციური საერთაშორისო პროექტი   –   “მდინარე არაგვის მდგრადი განვითარების მოდელი”.

    Go Back