გადავარჩინოთ ყინცვისის ფრესკები

    ნანა კუპრაშვილი მონაწილეობდა ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის პროექტში, გადავარჩინოთ ყინცვისის ფრესკები (ფონდი “ღია საზოგადოება    –   საქართველო”). ნინო ჭიჭინაძე, ქართული ფერწერული ხატები (RSS). თამარ ხუნდაძე, სამეცნიერო მივლინება შვეიცარიაში (კულტურული თანამშრომლობისა და კვლევის ინსტიტუტის “არგო”  გრანტი). ნანა ყიფიანი, ბუნების კონცეფცია დავით კაკაბაძისა და პაულ კლეეს შემოქმედებაში (Pro Felvetia Kulturstiftung-ის გრანტი).

    Go Back