კულტურის ძეგლთა დაცვის და გამოყენების პრობლემები

    თამაზ სანიკიძე, “კულტურის ძეგლთა დაცვის და გამოყენების პრობლემები”, იუნესკოს პროგრამა   –   “ადამიანი და ბიოსფერო”.

    Go Back