კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 2008 წლის სახელმწიფო პროგრამა

    საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 2008 წლის სახელმწიფო პროგრამა ნ. ჭიჭინაძე (ხელმძღვანელი), კ. მაჩაბელი, მ. გაბაშვილი, გ. ბაგრატიონი, მ. ბელიაშვილი, ნ. მატარაძე, კ. გოფი, შუა საუკუნეების ხატწერის  ალბომი; ექსპერტთა ჯგუფი (მ. დიდებულიძე, ი. ელიზბარაშვილი, ქ. მიქელაძე, ც. ჩაჩხუნაშვილი, მ. ჯანჯალია, მ. ციციშვილი, დ. ლებანიძე, თ. გერსამია) – კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის ფარგლებში დარგობრივი ქვეკომისიები და მოწვეული ექსპერტები; ი. ელიზბარაშვილი (ხელმძღვანელი), ბ. კუპრეიშვილი, ხ. ჭურღულია, ოსმან აიტეკინი, ქემალ იბრაჰიმ ზადე, მემედ ტოპი, ოსმანური ძეგლები საქართველოში (ინვენტარიზაცია); თ. სანიკიძე (ხელმძღვანელი), ნ. ხუნდაძე, ნ. გომელაური, თ. ბელაშვილი, ლ. ჯამაგიძე, ა. მჭედლიშვილი, ზ. ბესელია, უფლისციხის არქიტექტურული და არქეოლოგიური ძეგლების პასპორტიზაცია; ლ. ხუსკივაძე (ხელმძღვანელი), თ. ხუნდაძე, ე. კვაჭატაძე, ქართლის (ატენი, ბზა, აძიკვი, ტბისი) ეკლესიათა საფასადო რელიეფების პასპორტიზაცია; ი. ელიზბარაშვილი (ხელმძღვანელი), დ. ხოშტარია, გ. ჭანიშვილი, ხ. ჭურღულია, ც. ჩაჩხუნაშვილი, ისტორიული პროვინცია თორის (ბორჯომის რაიონი) უძრავი ძეგლების დაფარვითი ინვენტარიზაცია; ი. ხუსკივაძე (ხელმძღვანელი), ც. ჩაჩხუნაშვილი, მ. სურამელაშვილი, ბ. კუპრეიშვილი, ხარაგაულის რაიონის დაფარვითი ინვენტარიზაცია; მ. ყენია (ხელმძღვანელი), შემსრულებელი – სახვითი ხელოვნების ნიმუშთა კვლევის ცენტრი, უძრავ ძეგლთა პასპორტიზაცია ზემო სვანეთში; ს. ლეჟავა (ხელმძღვანელი), ნ. იდოიძე, მ. კილაძე, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა ინვენტარიზაცია და ფოტოგადაღება თუშეთში; გ. გოგოჭური (ხელმძღვანელი), გ. რჩეულიშვილი, დ. მინდორაშვილი, ზ. ყარალაშვილი, ვ. ჭინჭარაული, ბ. მაცაბერიძე, გ. მინდიაშვილი, ვ. ბლიაძე, ი. ღამბაშიძე, ა. ვარსიმაშვილი, გ. ორბელაძე, ხევსურეთის კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების ინვენტარიზაცია; მ. დიდებულიძე (ხელმძღვანელი), დ. თუმანიშვილი, მ. მაისურაძე, მ. ყენია, კონსერვაციის საერთაშორისო დოკუმენტების თარგმნა; მ. ციციშვილი (ხელმძღვანელი),  ნ. ჭოღოშვილი, ნ. ვაჩეიშვილი, ნ. ბურდული, ო. ჯანგავაძე, საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის კოლექციის აღრიცხვა-პასპორტიზაცია; ც. კილაძე (ხელმძღვანელი), თ. გერსამია, მ. მეძმარიაშვილი, მ. კილაძე, დ. თუმანიშვილი, ალბომ “ძველი თბილისური სადარბაზოები”-ს გამოსაქვეყნებლად მომზადება; კ. მაჩაბელი (ხელმძღვანელი), ნ. მატარაძე, ნ. ჭიჭინაძე, ალბომის “ადრექრისტიანული ქართული ქვაჯვარები” (ქვემო ქართლი) გამოსაცემად მომზადება; კ. მაჩაბელი (ხელმძღვანელი), ე. ედიშერაშვილი, ჯ. კოპალიანი, ე. გიგილაშვილი, ბოლნისის რაიონის ადრექრისტიანული პლასტიკის ძეგლების ინვენტარიზაცია; დ. ლებანიძე (ხელმძღვანელი), ე. თუმანიშვილი, მ. ოკლეი, თ. ბელაშვილი, ო. ჯანგავაძე, ნ. დუმბაძის სახ. ცენტრალური საბავშვო თეატრის მუზეუმის კოლექციის აღრიცხვა-პასპორტიზაცია; მ. გაჩეჩილაძე (ხელმძღვანელი), თ. ბელაშვილი, ნ. მირცხულავა, დ. ლებანიძე, ა. სვატიკოვი, ფ. ჭელიძე, ა. ლეკიაშვილი, დ. ელბაქიძე-მაჭავარიანი, საქართველოს კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრის “კავკასიური სახლის” განყოფილების – სმირნოვის პუშკინის მემორიალში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის და მატერიალურად ღირებული მასალის  წიგნად გამოქვეყნება – ელექტრონული ვერსიის მომზადება წიგნის გამოსაცემად; ს. ლეჟავა (ხელმძღვანელი), გ. ბერიშვილი, დ. ჯაფარიძე, მ. კილაძე, მ. ყენია, ლ. ქარაია, ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის  კატალოგის მომზადება; მ. ბულია (ხელმძღვანელი), ა. ვოლსკაია, დ. თუმანიშვილი, თ. ჯოჯუა, ნ. კუპრაშვილი, ბ. მალაზონია, ნ. მატარაძე, გარეჯის მონასტრები – ნათლისმცემელი, ბერთუბანი (ალბომი – მოსამზადებელი სამუშაოები); ე. კვაჭატაძე (ხელმძღვანელი), მ. ჯანჯალია, გ. დემეტრაშვილი, ნ. მატარაძე, ალბომ “ანანური”-ს გამოსაქვეყნებლად მომზადება; გ. კიკილაშვილი (ხელმძღვანელი), შემსრულებელი: გამომცემლობა “თეთრი გიორგი”. წიგნის გამოსაცემად მომზადება რადიოს ოქროს ფონდზე “სახსოვარი”; ე. გედევანიშვილი (ხელმძღვანელი), თ. ხუნდაძე. “საზაფხულო სკოლა”, გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრის, ფლორენციის მაკს პლანკის ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტისა და ბაზელის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი. მ. დვალიშვილი (ხელმძღვანელი), შემსრულებელი: ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი. ვახტანგ ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი სიმპოზიუმის ჩატარება; მ. დიდებულიძე (ხელმძღვანელი), დ. თუმანიშვილი, ლ. ანდრონიკაშვილი, დ. ანთაძე, გ. ბაგრატიონი, საინფორმაციო ბროშურა “როგორ არ უნდა მოვექცეთ ძეგლებს” გამოსაცემად მომზადება; მ. დიდებულიძე (ხელმძღვანელი), დ. თუმანიშვილი, ლ. ანდრონიკაშვილი, დ. ანთაძე, გ. ბაგრატიონი. საინფორმაციო ბროშურის მომზადება – “ძეგლთა აღნუსხვის წესები ყმაწვილთათვის”;  გ. ჭანიშვილი (ხელმძღვანელი), თ. გაბუნია, პ. ბასიშვილი, ი. ელიზბარაშვილი, დ. ჭიკაიძე, ც. ჩაჩხუნაშვილი, მ. გელაშვილი, მ. სურამელაშვილი, დ. მინდორაშვილი, გ. მაზმიშვილი, კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო ობიექტების ნუსხის და კვლევის აქტების შედგენა; მ. დიდებულიძე (ხელმძღვანელი), ნ. მატარაძე, ლ. უესტი, გ. ბაგრატიონი,  კულტურული მემკვიდრეობის კანონის ინგლისურად თარგმნა. ბ. წიქორიძე (ხელმძღვანელი), შემსრულებელი: თანამედროვე ქართული ხელოვნების განვითარების ცენტრი – “ბაია გალერეა”, ელენე ახვლედიანის კერძო კოლექციებიდან კატალოგის მაკეტის მომზადება; დ. ლომიტაშვილი (ხელმძღვანელი), ნ. მურღულია, ი. ყენია, ბ. ლორთქიფანიძე, ნ. ნოზაძე, თ. ითაშვილი, “სენაკის რაიონის ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტების პასპორტიზაცია და დაცული ზონების ფორმირება” (II ეტაპი); დ. თუმანიშვილი (ხელმძღვანელი), ი. ხუსკივაძე, თ. თუმანიშვილი, მ. გაბაშვილი, ნ. მატარაძე, ვახტანგ ბერიძის “ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიის” (IVს-1921 წლამდე) გამოსაცემად მომზადება; მ. დიდებულიძე (ხელმძღვანელი), დ. თუმანიშვილი, მ. ყენია, გ. ბაგრატიონი, კულტურული მემკვიდრეობის საერთაშორისო მეთოდოლოგიური ლიტერატურის თარგმანის რედაქტირება და გამოსაცემად მომზადება; მ. დიდებულიძე (ხელმძღვანელი), დ. თუმანიშვილი, ნ. მატარაძე, გ. ბაგრატიონი, ქ. მიქელაძე. ქართული ხელოვნების ისტორიის უცხოურენოვანი პოპულარული ბუკლეტის გამოსაცემად მომზადება; ქ. ამირეჯიბი (ხელმძღვანელი),  შემსრულებელი: ქუცნა ამირეჯიბის სტუდია “ი/მ ქურციკ ამირეჯიბი – ქუცნა”, ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლების მხატვრული ფოტოგრაფირება; შ. ლეჟავა (ხელმძღვანელი), დ. ხოშტარია, მ. კილაძე, ს. დემეტრაშვილი, მ. პეტაშვილი, მ. ფანცხავა, თბილისი – კალას უბნის ფოტოფიქსაცია; ე. ოკუჯავა (ხელმძღვანელი), თ. ცაგარელი, ქ. ტრაპაიძე, ქ. შარაშენიძე, ბ. სიმონიშვილი, “დ. კაკაბაძე კინოში” – წიგნის გამოსაცემად მომზადება; ნ. ყიფიანი (ხელმძღვანელი), ც. კილაძე, მ. გაჩეჩილაძე, მ. მეძმარიაშვილი, თ. ტაბატაძე, ნ. მირცხულავა, ქართული მოდერნიზმი/მოდერნულობა ვებ გვერდზე.

    Go Back