ნინო ჭიჭინაძე, სამეცნიერო მივლინება აშშ-ში

    ნინო ჭიჭინაძე,  სამეცნიერო მივლინება აშშ-ში (A Regional Scholar Award). თამარ ხუნდაძე, სამეცნიერო მივლინება ავსტრიაში (ვენის ბიზანტინისტიკის ინსტიტუტის გრანტი).

    Go Back