სიღნაღში კულტურული მემკვიდრეობისა და კულტურული ტურიზმის მხარდაჭერის პროექტი

    მარიკა დიდებულიძე, “სიღნაღში კულტურული მემკვიდრეობისა და კულტურული ტურიზმის მხარდაჭერის პროექტი”. ნორვეგიული სატრასტო ფონდი. მარიკა დიდებულიძე, “დავით გარეჯის დაცული ლანდშაფტის მენეჯმენტის სახელმძღვანელო დოკუმენტის შემუშავება”. მსოფლიო ბანკის პროექტი. პროექტის ტექნიკური მენეჯერი. ლალი ანდრონიკაშვილი, ძველი თბილისის ურბანული განვითარების პროექტის შედგენა, ექსპერტი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი. ლალი ანდრონიკაშვილი, თბილისის ურბანული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის პროექტი (“გეოგრაფიქსი”). თინათინ ხოშტარია, “დოდოს რქის მონასტრის (VI-XVIIსს.) განსაშორის სავანის (დაარს. VI-IXსს.) შესწავლა ბიზანტიური და აღმოსავლეთ საქრისტიანოს ტრადიციების ფონზე”. პროექტს აფინანსებს შვეიცარიის მეცნიერების ეროვნული ფონდი, 2005-2008.

     

    Go Back