ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების კორპუსი

    ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების კორპუსი (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი). ქრისტიანული იკონოგრაფია საქართველოში (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი). ზაზა სხირტლაძე, წმ. ნინოს სახე ქართულ ხელოვნებაში (RSS). ზაზა სხირტლაძე, გარეჯის ახლად აღმოჩენილი მონასტრების ფიქსაცია, კვლევა და რესტავრაცია (INTAS). ნანა კუპრაშვილი, მარინე ყენია, მზია ჯანჯალია: ქვემო სვანეთის მხატვრობა (ფონდი “ღია საზოგადოება   –   საქართველო”). ირინე ელიზბარაშვილი, ჯავახეთი ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი (ფონდი “ღია საზოგადოება    –   საქართველო”). იუზა ხუსკივაძე, დავით ცხადაძე, გვიანი შუა საუკუნეების მხატვრობა, დასავლურ-ქართულ მონუმენტურ ძეგლთა გრაფიკული და ფოტო ფიქსაცია (ფონდი “ღია საზოგადოება    –   საქართველო”). ანა კლდიაშვილი, ხატი და შემეცნება (ბაზელის საერთაშორისო ხელოვნების ფონდის გრანტი). ლალი ანდრონიკაშვილი, სამეცნიერო მივლინება საფრანგეთში (საფრანგეთის კულტურის სამინისტროს პროგრამა).

    Go Back