უბისის ტაძრის წინასარესტავრაციო კვლევა

    ანა კლდიაშვილი, პროექტი “უბისის ტაძრის წინასარესტავრაციო კვლევა,” საქართველოს  კულტურის სამინისტროს გრანტი. ანა კლდიაშვილი, პროექტი “ფერწერული სკოლები შუა საუკუნეთა ქართულ კედლის მხატვრობაში”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი. ნინო ღაღანიძე, გრანტი პროექტისათვის “საერო პირთა გამოსახულებანი   შუა   საუკუნეების   ქართულ   სახვით  ხელოვნებაში”.  ფონდი  “ღია   საზოგადოება   –   საქართველო”. მაია ციციშვილი, ნინო ჭოღოშვილი, პროექტი “ქართული მოდერნიზმი ევროპულ კონტექსტში”, სტატიათა კრებული; გამოფენა “ქართული მოდერნიზმი”   –   თბილისის ისტორიის მუზეუმი   –   ქარვასლა. დავით ხოშტარია, ქეთევან აბაშიძე, ჯგუფური კვლევითი პროექტი “რეგიონალური სკოლები გარდამავალი ხანის ქართულ არქიტექტურაში”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ნინო ჭიჭინაძე,  JFDP, USA ნინო ჭიჭინაძე, “ტრადიციების პრობლემა შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. მარინე ბულია, შუა საუკუნეების საქართველოს ფერწერული სკოლები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. კიტი მაჩაბელი, “ტრადიციების პრობლემა შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი (ხელმძღვანელი). ნინო გომელაური, პლასტიკური ხელოვნების სათავეებთან საქართველოში, საქართველო მეცნიერებათა აკადემია.

    Go Back