ფულბრაიტის ფონდის გრანტი

    ფულბრაიტის ფონდის გრანტი – მ. ჩიხრაძე, აშშ. კოლუმბიის უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორის სტატუსით ლექციების კურსი და კვლევითი სამუშაო; ფონდში “ღია საზოგადოება საქართველო”  გამარჯვებული პროექტები: “სომეხი მხატვრების მოღვაწეობა საქართველოში” (გამოფენის პროექტი). თანადამფინანსებელი ორგანიზაცია – საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო; გ. ჩუბინაშვილის ცენტრი. პროექტის ხელმძღვანელი – მ. მეძმარიაშვილი. მონაწილეები: თ. ბელაშვილი, მ. გაჩეჩილაძე; პროექტი “სალვე”, გამოფენა თბილისური სადარბაზოები. პროექტის ხელმძღვანელი – ც. ცინცაზე, პროექტის მონაწილეები: მ. მეძმარიაშვილი, ტ. გერსამია; ნ.ჭოღოშვილი – DAAD-ს სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში.თემა: “Georgische Kunst nach der Wende – Künstlerische Beziehungen und Positionen zwischen deutschprachigen Ländern und georgischen Künstlern seit 80-er Jahre des XX. Jahrhunderts”; ფონდი ERSTE-ს სამეცნიერო პროექტი: “Gender Check: Art in Eastern Europe from the 1960s to mid-1990s”. პროექტის მონაწილე ნ.ჭოღოშვილი; გოეთეს ინსტიტუტის პროექტი: “1989-2009 ცვალებადი სამყარო – დროის ანარეკლი”. ფოტო და ვიდეო ხელოვნება. გამოფენები ბერლინსა და თბილისში. პროექტის მონაწილე და კატალოგის ტექსტის ავტორი ნ. ჭოღოშვილი; გოეთეს ინსტიტუტის პროექტი: KUMA -კულტურის მენეჯმენტის განვითარების პროექტი აღმოსავლეთ ევროპასა და შუა აზიაში. გოეთეს ინსტიტუტი, ბერლინი. პროექტის მონაწილე ნ. ჭოღოშვილი; გოეთეს ინსტიტუტის პროექტი: ვებ-გვერდი “სამხრეთ კავკასიის თანამედროვე ხელოვნება”, ქართული ვიზუალური ხელოვნება, პროექტის კურატორი ნ. ჭოღოშვილი; “Silk road project”, საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ერთობლივი პროექტი, ნიურბერგის უნივერსიტეტის პროფესორი ქრისტიან ლუსიან ჰამსეას პროგრამა “ორიენტაცია თეორიასა და პრაქტიკაში”. პროექტის კოორდინატორი ნ. ჭოღოშვილი.

    Go Back