ქართული პავილიონის კურატორი ვენეციის 52-ე ბიენალეზექართული პავილიონის კურატორი ვენეციის 52-ე ბიენალეზე

    ნინო ჭოღოშვილი, 2006 ნოემბერი   –   2007 ნოემბერი, ქართული პავილიონის   კურატორი ვენეციის 52-ე ბიენალეზე, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა   დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. ნინო ჭოღოშვილი,  2007 აპრილი თბილისის სამხატვრო  აკადემიის პროფესორთა გამოფენა და  კატალოგი ანკარის ბილკენტის უნივერსიტეტში. ირინე ელიზბარაშვილი, ხათუნა ჭურღულია, კოტე მარჯანიშვილისა და ნიკო ჭავჭავაძის სახლები ყვარელში, ისტორიულ-ბიბლიოგრაფიული კვლევა, ბანკის -“რესპუბლიკა” დაფინანსებით.    ნინო ჭიჭინაძე,  “მონუმენტური ფერწერისა და ხატწერის ნიმუშები ბიზანტიური პერიოდის საქართველოში. კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზა”.  ათენის ეროვნულ უნივერსიტეტთან ერთობლივი პროექტი. ნინო ჭიჭინაძე,  “სვანეთის ფერწერული ხატები: კონსერვაცია-რესტავრაცია და პუბლიკაცია”  ბიზანტიური და პოსტბიზანტიური ძეგლების ევროპის ცენტრთან   (EKBMM,  თესალონიკი,  საბერძნეთი),  თანამშრომლობით. მაია ციციშვილი, დალი ლებანიძე, ელენე თუმანიშვილი, მარიანა ოკლეი, შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის მუზეუმში დაცული ნიმუშების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და კოლექციის შეფასება,  საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. ცისია კილაძე, თამაზ გერსამია, მარინა მეძმარიაშვილი, ძველი თბილისის სადარბაზოების მოხატულობათა აღრიცხვა, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. მარინე გაჩეჩილაძე, თამარ ბელაშვილი, ნანა მირცხულავა, საქართველოს კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრის  “კავკასიური სახლის” განყოფილების  –  სმირნოვის სახლის პუშკინის მემორიალში დაცული კულტურული ფასეულობების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. სამსონ ლეჟავა, თბილისის ისტორიულ ზონაში არსებულ ძეგლებზე მცირე ხელოვნების ნიმუშების მონაცემთა ბაზის შევსება და საგამოფენო ვერსიის მომზადება, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. მაია ციციშვილი, შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრის მუზეუმში დაცული ნიმუშების კატალოგის მომზადება, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. ქეთევან მიქელაძე, ევროსაბჭოს გამოცემები:  1. ურბანული რეაბილიტაციის სახელმძღვანელო, 2. კულტურული მემკვიდრეობის შეფასების სახელმძღვანელო, 3. ძეგლთა აღრიცხვის და ინვენტარიზაციის სახელმძღვანელო (მეთოდოლოგიური ლიტერატურის თარგმანი), საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით.  მარინე გაჩეჩილაძე, ქართული შრიფტი, ისტორია და თანამედროვეობა   –   წიგნის მომზადება გამოსაცემად, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. დავით ხოშტარია, ირინე ელიზბარაშვილი, ოსმალური ძეგლები საქართველოში, ექსპედიციის მოწყობა, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. ასმათ ოქროპირიძე, ბეთანიის სამონასტრო კომპლექსი (წიგნის მომზადება  გამოსაცემად), საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. იუზა ხუსკივაძე, ეკატერინე გედევანიშვილი, მიწისძვრით დაზიანებული  (1991 წ.)  რაჭის ძეგლებზე წიგნის მომზადება გამოსაცემად, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. ირინე მამაიაშვილი, მარიამ დიდებულიძე, ანა კლდიაშვილი, დიმიტრი თუმანიშვილი, ლია წილოსანი,  კულტურული მემკვიდრეობის  მონაცემთა ბაზაში ყინცვისის კედლის მხატვრობის შეტანა, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. ნინო ჭიჭინაძე, მარიამ გაბაშვილი, ქართული ფერწერული ხატების ინვენტარიზაცია რეესტრში შესატანად, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. დავით ხოშტარია, დიმიტრი თუმანიშვილი, თამარ ხუნდაძე, მცხეთის ჯვრის იუბილისათვის  ალბომის მომზადება გამოსაცემად, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. იუზა ხუსკივაძე, ფლორ დევდარიანი, ზარათის მოხატულობის გადაღება და წიგნის მომზადება გამოსაცემად, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. გიორგი ჭანიშვილი, დიდი ლიახვის მუზეუმ-ნაკრძალის გზამკვლევი ბუკლეტის მომზადება გამოსაცემად (დიდი ლიახვის ხეობის ძეგლები), საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. გიორგი ხოშტარია, პეტრე ოცხელის ალბომის მომზადება გამოსაცემად, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. მარიამ დიდებულიძე, დიმიტრი თუმანიშვილი, კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობათა კონსერვაციის სახელმძღვანელო დოკუმენტის თარგმნა  და გამოსაცემად მომზადება, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. ანელი ვოლსკაია, დიმიტრი თუმანიშვილი, მარინე ბულია, თინათინ  ხოშტარია, გარეჯის მონასტერი (წიგნის მომზადება გამოსაცემად), საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. კიტი მაჩაბელი, ქვაჯვარების  ინვენტარიზაცია, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. ლეილა ხუსკივაძე, თამარ ხუნდაძე, ეკატერინე კვაჭატაძე, რელიეფების  (თუ ცალკე ძეგლების) ინვენტარიზაცია, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. ნუგზარ ანდღულაძე, თამაზ დვალი, გურჯაანის რ-ნის სოფ.  კალაურსა და ვაჩნაძიანს შორის მდებარე ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით. თამაზ დვალი, ნუგზარ ანდღულაძე, ფლორ დევდარიანი, დავით ხოშტარია, შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების მიკროფიშების VIII ტომის მომზადება გამოსაცემად, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით.

    Go Back