ქვემო სვანეთის მოხატულობანი

    1970-80-იანი წლების ქართული სახვითი ხელოვნება და არქიტექტურა (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი). ირინე ელიზბარაშვილი: სამცხე. ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი (ფონდი “ღია საზოგადოება   –   საქართველო”). ნანა კუპრაშვილი, მარინე ყენია  მზია ჯანჯალია: ქვემო სვანეთის მოხატულობანი. მონაცემები კომპიუტერული ბანკისათვის (ფონდი “ღია საზოგადოება    –  საქართველო”). იუზა ხუსკივაძე, გიორგი ბაგრატიონი: გვიანი შუა საუკუნეების მოხატულობანი, ქართული მონუმენტური მხატვრობის ძეგლთა გრაფიკული და ფოტო ფიქსაცია. მასალები კომპიუტერული ბანკისათვის. ანა კლდიაშვილი: სამცხე-ჯავახეთის შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის ძეგლთა ფიქსაცია და შესწავლა (ფონდი “ღია საზოგადოება   –   საქართველო”). მარინა მეძმარიაშვილი, მზია ჩიხრაძე: თბილისი-მოსკოვი-პარიზი (RSS). ნანა კუპრაშვილი, მზია ჯანჯალია: სამეცნიერო მივლინება ლონდონის უნივერსიტეტის კურტოს ინსტიტუტში (ლონდონის უნივერსიტეტისა და ბრიტანეთის საელჩოს გრანტი). ქეთევან კინწურაშვილი: სამეცნიერო მივლინება იელის უნივერსიტეტში   –   ამერიკული აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი და მისი გავლენა საქართველოში (IREX); სასწავლო კურსი მოდერნისტული ხელოვნების შესახებ (ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის გრანტი). ნანა ყიფიანი: სამეცნიერო მივლინება დასავლეთ ევროპაში (ქრისტოფ მერიანის ფონდის სტიპენდია). ლალი ანდრონიკაშვილი: სამეცნიერო მივლინება დიდ ბრიტანეთში (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და ბრიტანეთის აკადემიის გაცვლის პროგრამა).

    Go Back