ხუროთმოძღვრები და მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში

    ართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდში(რუსთაველი ფონდი)  სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტები:ხუროთმოძღვრები და მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში. პროექტის ხელმძღვანელი დ. ხოშტარია. პროექტის მონაწილეები: დ. თუმანიშვილი, ნ.ნაცვლიშვილი, გ. პატაშური. პროექტი წარდგენილია გიორგი ჩუბინაშვილის ცენტრის მიერ. “არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში (გამოცდილების ანალიზი, ტრადიცია და ისტორიოგრაფია)”. პროექტის ხელმძღვანელი ი.ელიზბარაშვილი.  პროექტის მონაწილეები:მ.სურამელაშვილი, ც. ჩაჩხუნაშვილი, ხ. ჭურღულია.

    Go Back