ქართული ხელოვნება

ქართული ხელოვნება – Ars Georgica   (ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები). სარედაქციო კოლეგია: † ვ. ბერიძე, † ნ. ჯანბერიძე, † ვ. ცინცაძე,  დ. თუმანიშვილი, გ. მარსაგიშვილი, თ. საყვარელიძე, ი. ხუსკივაძე. პირველი კრებული გამოიცა 1942 წლის ივნისში. გამოსულია  I-XI ტ.