გ. ჩუბინაშვილის ცენტრის თანამშრომლები ახალ შენობაში

გ. ჩუბინაშვილის ცენტრის თანამშრომლები ახალ შენობაში