საერთაშორისო კონფერენცია “ტაო-კლარჯეთი: ისტორია და პერსპექტივები უახლესი კვლევების ფონზე”

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში  2010 წლის 5-8 ოქტომბერს ჩატარდა
საერთაშორისო კონფერენცია “ტაო-კლარჯეთი: ისტორია
და პერსპექტივები უახლესი კვლევების ფონზე”

მონაწილეობდნენ:
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ცენტრი

კონფერენცია ჩატარდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით