ქართული ქრისტიანული ხელოვნება

2011 წლის 12 იანვარს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გაიმართა ალბომის  – “ქართული ქრისტიანული ხელოვნება” მეორე გამოცემის პრეზენტაცია. ახალი გამოცემა საზოგადოებას წარუდგინეს გიორგი ჩუბინაშვილის ცენტრის დირექტორმა მარიამ დიდებულიძემ  და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ.

წიგნი გამოსაცემად მოამზადა გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულმა ცენტრმა. ავტორები: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორები: დიმიტრი თუმანიშვილი, მარიამ დიდებულიძე, მზია კეცხოველი, კიტი მაჩაბელი, თეიმურაზ საყვარელიძე, ლეილა ხუსკივაძე, ნინო ჭიჭინაძე, ასმათ ოქროპირიძემხატვარი: გიორგი დემეტრაშვილი.

ალბომის მეორე გამოცემა დაფინანსდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ.