შუა საუკუნეების ქართული ხატწერა

ავტორი: ნინო ჭიჭინაძე

რედაქტორი: კიტი მაჩაბელი

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2011