საერთაშორისო კონფერენცია “უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა”

2011 წლის 20-24 სექტემბერს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა”.

კონფერნციაზე მოხსენებები წაიკითხეს გ. ჩუბინაშვილის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა:
თამარ ხუნდაძე – “მეფეთა გამოსახულებანი ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრულ ქანდაკებაში”,
ნინო ჭიჭინაძე – “სინას მთის წმ. ეკატერინეს მონასტრის ქართული ფერწერული ხატების მხატვრული სისტემები”,
მარიამ დიდებულიძე – შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობის ძეგლები ტაო-კლარჯეთში და მათი გადაუდებელი კონსერვაციის აქტუალური საკითხები”.

www.manuscript.ge