სამეცნიერო კონფერენცია

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის 70 წლისათვისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია