ანანური

ანანური

ტექსტი: ეკატერინე კვაჭატაძე (ისტორია, არქიტექტურა, ქანდაკება),
მზია ჯანჯალია (მხატვრობა
)

რედაქტორი: დიმიტრი თუმანიშვილი

გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2012