თბილისის წიგნის XIV საერთაშორისო ფესტივალი

2012 წლის  24-27 მაისს გაიმართა (ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი)
თბილისის წიგნის XIV საერთაშორისო ფესტივალი.
გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის
კვლევის ეროვნულმა ცენტრმა წარმოადგინა მის მიერ გამოცემული როგორც უახლესი
ისე წინა წლებში გამოცემული წიგნები.