ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია

ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია
(ორ ტომად)

ავტორი: ვახტანგ ბერიძე

რედაქტორი : დიმიტრი თუმანიშვილი

გამოცემაზე მუშაობდნენ: იუზა ხუსკივაძე, დავით ხოშტარია, თამაზ დვალი, მარიამ გაბაშვილი, მანონ ილუაშვილი,   ნათია ნაცვლიშვილი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2014