შავი ზღვის კულტურული პორტი. გამოწვევები და პერსპექტივები

2014 წლის 16-18 ოქტომბერს, ბათუმში  გაიმართა შეხვედრა თემაზე  – “შავი ზღვის კულტურული პორტი. გამოწვევები და პერსპექტივები” პროექტის – “ლიმენი. შავი ზღვის პორტები ეგეოსიდან შავ ზღვამდე” (ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის თანამშრომლობის პროგრამა)  – ფარგლებში.

შეხვედრის ორგანზატორი იყო პროექტის “ლიმენი” პარტნიორი საქართველოში – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი.

შეხვედრაში მონაწილეობდნენ პროექტის ქართული ქსელის წევრი ორგანიზაციები:

  • აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
  • აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
  • ქალაქ ბათუმის მერია
  • აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო
  • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი
  • ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
  • ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი
  • აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი
  • ქალაქ ბათუმის პორტი

შეხვედრაზე მომხსენებლების მიერ (მარიამ დიდებულიძე, დავით ხოშტარია, გიორგი ტუღუში) განსახილველად წარმოდგენილი იყო პროექტის “ლიმენი” მიზნები და ამოცანები და საქართველოში კულტურული ტურიზმის მდგრად განვითარებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხები (ევროკავშირის ინიციატივა “ევროპის კულტურული დედაქალაქი”; ტურიზმისა და კულტურული ტურიზმის პოლიტიკა საქართველოში; მდგრადი ტურიზმი და კულტურული ტურიზმის პერსპექტივები; მემკვიდრეობა და კულტურული ტურიზმი – გამოცდილება, პრობლემები, ამოცანები და ა.შ.).

წარმოდგენილი თემები დიდი ინტერესით იქნა განხილული მონაწილეთა მიერ. გაიმართა ცოცხალი დისკუსია კულტურული ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემების გარშემო. დაისახა სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები.

შეხვედრის წარმატებულობის დამადასტურებელია მასში მონაწილე რიგი ახალი ორგანიზაციების პროექტის ქართულ ქსელში ჩართვის სურვილიც.