მხატვარ-გრაფიკოსის გურანდა ქლიბაძის გამოფენა „რას ნიშნავს იყო ქალი მხატვარი?!

ამა წლის 29 მაისს 18 საათზე გ.ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნულ კვლევით ცენტრში გაიხსნა მხატვარ-გრაფიკოსის გურანდა ქლიბაძის გამოფენა „რას ნიშნავს იყო ქალი მხატვარი?!“წარმოდგენილი იყო მონოტიპიის ტექნიკით შესრულებული ნამუშევრები. გამოფენის საერთო კონტექსტი, ზოგადად ხელოვნებაში გენდერული საკითხის აქტუალობაზე ახდენდა აქცენტირებას. თუმცა ამ პრობლემის პარალელურად საზოგადოებას საშუალება ჰქონდა გაცნობოდა თანამედროვე ქართული გრაფიკის ერთ-ერთი საინტერესო წარმომადგენლის შემოქმედებას და მიმდინარე ზოგადკულტურული პროცესებისადმი მიდგომა-მისადაგების ან ახალი მხატვრული რეალობის შექმნის მცდელობა-შესაძლობლობის კონტექსტში.

გამოფენას წინ უძღოდა ხელოვნებათმცოდნე თათია ღვინერიას ლექცია-მოხსენება თემაზე:  რას ნიშნავს იყო ქალი მხატვარი?!