შალვა ქიქოძე

ტექსტის ავტორები და ალბომის შემდგენლები:მაია ციციშვილი, ირინე აბესაძე

რედაქტორები: დიმიტრი თუმანიშვილი, ირინე ჭოღოშვილი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული  ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

თბილისი 2015