ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები

2015 წლის 10-14 ნოემბერს თბილიში ჩატარდა I  საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი  “ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები”, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საპატრიარქოს თაოსნობით.
კონგრესზე მოხსენებები წაიკითხეს გ. ჩუბინაშვილის ეროვნული ცენტრის  მეცნიერ-თანამშრომლებმა,  მეცნიერებათა დოქტორებმა:

კიტი მაჩაბელი, ადრეული შუა საუკუნეების ქართული რელიეფური პორტერეტი, როგორც კულტურული, სოციალური და პოლიტიკური ფენომენი;
გიორგი ხოშტარია, ქართული ვიზუალური ხელოვნების სტრუქტურული თავისებურება;
სამსონ ლეჟავა,  ტრადიციული საცხოვრისის ორი კონცეფცია  და მათი ურთიერთკავშირი საქართველოს კულტურულ სივრცეში;

თამაზ სანიკიძე, რამდენიმე შენიშვნა  მე 11-  13 საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების მხატვრულ-ფუნქციურ თავისებურებათა შესახებ;

ლეილა ხუსკივაძე, შუა საუკუნეების ქართული ჭედურობის მხატვრული ტენდენციები მე-10- 11 საუკუნეებში.