ბიზანტიური მხატვრობა კვიპროსზე და საართველო-კვიპროსის ურთიერთობები

2 დეკემბერს გ. ჩუბინაშვილის სახ. ეროვნულ ცენტრში კვიპროსული კვლევების საზოგადოების პრეზიდენტმა დოქტორმა ხარლამპოს ხოტცაკოგლუმ წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე:
“ბიზანტიური მხატვრობა კვიპროსზე და საართველო-კვიპროსის ურთიერთობები”