2016 წელს ცენტრში გაგრძელდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებული სემინარები

2016 წელს ცენტრში გაგრძელდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებული სემინარები (ხელმძღვანელი დიმიტრი თუმანიშვილი). სემინარებზე განიხილებოდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, აღნუსხვისა და შეფასების პრობლემები, ძეგლთა სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეფასება.