ნატალია ფალავანდიშვილის შემოქმედება

ნატალია ფალავანდიშვილის შემოქმედება

ავტორები: დალი ლებანიძე, მარინა მეძმარიაშვილი.
119 გვ., 80 ილუსტრაცია. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
წიგნი ეძღვნება ქართველი მხატვრის, ნატალია ფალავანდიშვილის შემოქმედებას. ფართო ისტორიულ-კულტურულ კონტექსში გამოკვლეულია მხატვრის ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები.

თბილისი 2016