დავით სულაკაურის პერსონალური გამოფენა

გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო მხატვარ დავით სულაკაურის რელიგიურ თემაზე შესრულებული ნამუშევრები. თანამედროვეობა უამრავი კითხვისა და პრობლემის წინაშე აყენებს საეკლესიო მხატვრობას. ავტორების ნაწილი კანონიკის დაცვის კვალდაკვალ საკუთარი ინდივიდუალური ხელწერის ხაზგასმა-აქცენტირებას ცდილობს, ნაწილი კი ცდილობს სრულად გაემიჯნოს ნამუშევარს რომელსაც ქმნის და მხოლოდ ისტორიული წესებისა და ნორმების დაცვით შემოიფარგლოს. საკითხი მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი და აქტუალურია, რაც აღნიშნული გამოფენის ფარგლებში ცენტრში გამართულ სემინარზეც “თანამედროვე რელიგიური მხატვრობა” დადასტურდა. აღნიშნულ სემინარზე, ცენტრის თანამშრომელმა თამარ ხოსროშვილმა წარმოადგინა მოხსენება – თანამედროვე საეკლესიო ხელოვნება.