ჟანი მეძმარიაშვილი

ჟანი მეძმარიაშვილის შემოქმედება.
თბ., 2016;
ავტორები: დალი ლებანიძე, მარინა მეძმარიაშვილი.
112 გვ., 110 ილუსტრაცია. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
წიგნი ეძღვნება XXს.-ის 50-60-იანელთა თაობის ქართველი მხატვრის, ჟანი მეძმარიაშვილის შემოქმედებას. ზოგად ისტორიულ-კულტურულ კონტექსტშია წარმოდგენილი მხატვრის ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრების დიდი სპექტრი.