ცენტრი, როგორც პარტნიორი მონაწილეობს საერთაშორისო პროექტში (PORTUS. Black Sea Cultural Port in Action)

ცენტრი, როგორც პარტნიორი მონაწილეობს საერთაშორისო პროექტში (PORTUS. Black Sea Cultural Port in Action), რომელიც 2017 წელს წარდგენილ იქნა, ევრო-კავშირის შავი ზღვის აუზის თანამშრომლობის პროგრამაში, წამყვანი ორგანიზაციაა: European Centre of Byzantine and Postbyzantine Monuments (EKBMM) , თესალონიკი, საბერძნეთი. დამტკიცების შემთხვევაში პროექტის განხორციელება დაიწყება2018 წ. ეს პროექტი არის ლოგიკური გაგრძელება 2012-2015 წლებში განხორციელებული ორი საერთაშორისო პროექტის : “OLKAS.From the Aegean to the Black Sea – Medieval Ports in the Maritime Routs of the East” და “LIMEN. Cultural Ports from Aegean to the Black Sea”, რომელთა განხორციელებაში გ.ჩუბინაშვილის ცენტრი მონაწილეობდა როგორც პარტნიორი.