ცენტრის მიერ გამოცემული წიგნების პრეზენტაცია და გამოფენა-გაყიდვა.

31.03.17 – ცენტრში გაიმართა გ.ჩუბინაშვილის ცენტრის მიერ გამოცემული წიგნების პრეზენტაცია და გამოფენა-გაყიდვა. აღნიშნული ღონისძიება მიეძღვნა ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის დაარსების თარიღს 1 აპრილს.