სემინარი გ. ჩუბინაშვილის ცენტრში – კირანცის ტაძრის თაობაზე

სემინარი გ. ჩუბინაშვილის ცენტრში  – “კირანცის ტაძრის (ჩრდილოეთი სომხეთი) ეროვნული სახის ძიებისათვის და მისი მიმართება XII-XIVსს-ის  ჯვარგუმბათოვანი ეკლესიების მშენებლობასთან საქართველოსა და სომხეთში” – მომხსენებელი ქ. აბაშიძე