გიორგი (გოგი) ხოშტარიას სურათების გამოფენა.

12.06.17 – 12.07.17

მოეწყო ცენტრის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის გოგი ხოშტარიას ნამუშევრების გამოფენა.