განხორციელდა ერთობლივი ექსპედიციები იაპონურ მხარესა და ცენტრის თანამშრომლების მიერ

18-26.09.2017 – განხორციელდა ერთობლივი ექსპედიციები იაპონურ მხარესა და ცენტრის თანამშრომლების მიერ, რაც დამაგვირგვინებელი ნაწილი იყო ტოკიოს ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროექტის: Interaction and Evolution of Architectural Technique in the Region Amalgamated with Christian and Islamic Culture. პროექტი თავის მხრივ ითვალისწინებდა ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების აზომვასა და ფოტოგრამეტრიულ ფიქსაციას.