საჯარო ლექცია – გიორგი ჩუბინაშვილის სამუზეუმო მოღვაწეობა.

11.10.2017 – მუზეუმის კვირეულთან დაკავშირებით, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის კვლევით ცენტრში საჯარო ლექცია – გიორგი ჩუბინაშვილის სამუზეუმო მოღვაწეობა. მომხსენებელი – დ.თუმანიშვილი