ნიკა ვაჩეიშვილმა, ელოშვილმა წარმოადგინა მოხსენება “კულტურული მემკვიდრეობა და მისი გარემო”

6.12.2017 ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში ნიკა ვაჩეიშვილმა, ელოშვილმა და მათმა ტექნიკურმა ჯგუფმა წარმოადგინა მოხსენება “კულტურული მემკვიდრეობა და მისი გარემო” განხილულ იქნა ახალი ტექნოლოგიური მიღწევები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა კვლევის და რესტავრაციის დროს.