ანდრონიკაშვილი ლალი

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – ქართული არქიტექტურა.
საქმიანობა – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი, ექსპერტი, ძველი თბილისის ურბანული განვითარების პროექტის შედგენა; თბილისის ურბანული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის პროექტი.
რჩეული ნაშრომები: 1. XVIII-XIX საუკუნეების ქართული სასახლეების ნიმუშები ქართლსა და კახეთში, თბ., 2004 (ავტორეფერატი); 2. წინანდლის არქიტექტურული კომპლექსი, ძეგლის მეგობარი,N3, თბ., 1999; 3. XIX საუკუნის სათავადაზნაურო კარ-მიდამოს ნიმუშები ქართლში, ძეგლის მეგობარი, N2, თბ., 2001; 4. XIX საუკუნის სათავადაზნაურო კარ-მიდამოს არქიტექტურა, ლიტერატურა და ხელოვნება, 3, თბ., 1996; 5. ახალი ქართული ხელოვნება, სპექტრი, თბ., 1996.

  1. ახალი ქართული ხელოვნება, სპექტრი, თბ., 1996;
  2. XIX საუკუნის სათავადაზნაურო კარ-მიდამოს არქიტექტურა, ლიტერატურა და ხელოვნება,  N3, 1996;
  3. სათავადაზნაურო კარ-მიდამოს რამოდენიმე მაგალითი, ძეგლის მეგობარი,  N3 (106), 1999;
  4. წინანდლის არქიტექტურული კომპლექსი, ძეგლის მეგობარი,  N3, თბ., 1999;
  5. ალექსანდრე ჭავჭავაძის მამული წინანდალში, ძეგლის მეგობარი, N1 (112) 2001;
  6. XIX საუკუნის სათავადაზნაურო კარ-მიდამოს ნიმუშები ქართლში, ძეგლის მეგობარი,  N2, თბ., 2001;
  7. XVIII-XIX საუკუნეების ქართული სასახლეების ნიმუშები ქართლსა და კახეთში, თბ., 2004 (ავტორეფერატი);
  8. ძეგლზე მოქცევის წესები ყმაწვილთათვის, თბ.,2008;
  9. რეკომენდაციები ძეგლთა მოყვარულთათვის ანუ როგორ მოვეპყრათ ძეგლებს, თბ.,2008.