ანთელავა ლიანა

ხელოვნებათმცოდნე, კულტუროლოგი, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – XX საუკუნის ქართული მხატვრობა, ქართული კულტურული იდენტურობის სახელოვნებათმცოდნეო და ზოგადკულტუროლოგიური კვლევა.
საქმიანობა – თბილისის სამხატვრო აკადემიის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ამავე სასწავლებლის კულტუროლოგიური ხელოვნებათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი და წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.
სხვადასხვა საერთაშორისო გრანტების მონაწილე, მათ შორის ესპანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს “BECA AECI” – გრანტი ესპანისტიკაში (მადრიდის პრადოს მუზეუმის მიწვეული ექსპერტი), ასევე “TEMPUS-TACIS”-is, “UNICEF”-is, “NDI”-is, “Heinrich Boell Stiftung”-ის პროექტებში მონაწილეობა.
ნაშრომები: 1. ქალი სახარებაში, კრებ. გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში, თბ., 2001; 2. “მეს” ძიების გზა, ომეგა,N3, 2003; 3. ეპოქათა შეხვედრა XX საუკუნის ქართულ ხელოვნებაში (ლევან ჭოღოშვილის დაზგური სურათის მაგალითზე), ხელოვნებათმცოდნეობა, V, თბ., 2003; 4. კულტურათა დიალოგი შექსპირის ქართულ ილუსტრაციებში (ლ. შენგელია-აბაშიძის ნამუშევრების მაგალითზე), კრებ. ქართული სახვითი შექსპირიანა, თბ., 2004; 5. კულტურათა დიალოგი (ფიროსმანის შემოქმედების ერთი ასპექტის შესახებ), ქართული ხელოვნების ნარკვევები III, თბ., 2004.

 1. ეპოქა და მხატვარი, ეპოქა,  N28, 1998;
 2. დასავლური პოსტმოდერნიზმი და რელიგიური თემა დ. სულაკაურის შემოქმედებაში, სპექტრი,  N1, 1999;
 3. ქალთა სტატუსი და ოჯახური ცხოვრების პრინციპი, კრებ. გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში, თბ., 2000;
 4. ქალი სახარებაში, კრებ. გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში, თბ., 2001;
 5. სოსო წერეთლის ალბომის შესავალი სტატიის ერთ-ერთი ავტორი, თბ., 2002;
 6. კულტურა და გენდერი, კრებ. გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში,  თბ., 2002;
 7. “მეს” ძიების გზა, ომეგა, N3, 2003;
 8. ეპოქათა შეხვედრა XX საუკუნის ქართულ ხელოვნებაში (ლევან  ჭოღოშვილის დაზგური სურათის მაგალითზე), ხელოვნებათმცოდნეობა, V, თბ., 2003;
 9. კულტურათა დიალოგი შექსპირის ქართულ ილუსტრაციებში (ლ. შენგელია-აბაშიძის ნამუშევრების მაგალითზე), კრებ. ქართული სახვითი შექსპირიანა, თბ., 2004;
 10. კულტურათა დიალოგი (ფიროსმანის შემოქმედების ერთი ასპექტის შესახებ), ქართული ხელოვნების ნარკვევები III, თბ., 2004;
 11. კულტურათა დიალოგი მე-20 საუკუნის ქართულ ფერწერაში (ფიროსმანის ქალი ლუდის კათხით და პიკასოს “აბსენტის მოყვარული”), ენა და  კულტურა,  N2, 2005;
 12. კულტურათა დიალოგი XX საუკუნის ქართულ მხატვრობაში, სპექტრი,  N2, 2006.