ბელაშვილი თამარ

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – XX საუკუნის ხელოვნება, სცენოგრაფია.
საქმიანობა – შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიჰყავს სასწავლო კურსი XIX-XX სს-ის ხელოვნების ისტორიასა და ქართული სცენოგრაფიის ისტორიაში.

 

ნაშრომები: 1. К вопросу многогранности сценографического пространства, Кавказоведение, № 3, М., 2003; 2. О некоторых аспектах синтеза музыки и цвета, Кавказоведение, № 6, М., 2004; 3. “აბესალომ და ეთერის” სოლიკო ვირსალაძისეული სცენოგრაფიის ორი ვერსიის შესახებ, კავკასიის მაცნე, N11, თბ., 2005; 4. Scenography of Premiere of the Opera “ Abesalom and Eteri” by Z. Paliashvili. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. Volum 173, N1, Tbilisi, 2006; 5. On one scenery by Dimitri Shevardnadze. Bulletin of the the Georgian National Academy of Sciences. Volum 174 Number 2, Tbilisi, 2006.

 

 1. დავით კაკაბაძის მხატვრობა ფილმისთვის „მარილი სვანეთს“ . ელ.ჟურნალი: ARS GEORGICA, სერია B, 2021
  http://georgianart.ge/index.php/ka/component/content/article/271.html?ed=22
 2. 81-21/ Luca lazar. გამოფენის კატალოგი. თბ., 2021
 3. ქართული ხელოვნების 30 წელი, ნაწ. მეორე, ელ. გამოცემა: „ქართული კულტურა“, 2020     https://www.geculture.com/2020/03/
 4. ქართული ხელოვნების 30 წელი, ნაწ. პირველი, ელ. გამოცემა: „ქართული კულტურა“, 2020 https://www.geculture.com
 5. რუსთაველის თეატრის სცენოგრაფია (1950-200), თბ., 2019
 6. კირილე ზდანევიჩის თეატრალურ-დეკორაციული მხატვრობა, წიგნი: კირილე ზდანევიჩი 1892-1969 ცხოვრება და შემოქმედება, თბ., 2018
 7. ბათუმი Art, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, თბ., 2018
 8. ვახტანგ ქოქიაშვილი (1930-2010), თბ., 2018
 9. მერაბ ბერძენიშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა, წიგნი: მერაბ ბერძენიშვილის სახლ-მუზეუმი, თბ., 2018
 10. თბილისის პირველი ოპერის თეატრი, როგორც ზოგადკულტურული ფენომენი და მისი ძირითადი მხატვრულ-სტილისტური მახასიათებლები. ჯოვანი სკუდიერი და საქართველო. კონფერენციის შრომების კრებული. თბ., 2017
 11. ალექსანდრე (შურა) ბანძელაძე, თბ., 2017
 12. ზ.ფალიაშვილის ოპერა „აბესალომ და ეთერის“ თბილისის ოპერის თეატრის სცენაზე განხორციელებული დადგმების ისტორია. წიგნში: ზ.ფალიაშვილის ცხოვრება და შემოქმედება, თბ., 2017
 13. ალექსანდრე ზალცმანი, ფრაგმენტებად აკინძული ისტორია, ჟ. ძველი ხელოვნება დღეს, თბ., 2017
 14. თბილისის ოპერის თეატრის ფარდა და თეატრალურ-დეკორაციული ხელოვნება, წიგნში: უცნობი სერგო ქობულაძე, თბ., 2016
 15. იმპრესიონიზმი, ისტორიული ჟანრი, ირ. აბაშიძის სახ. ქართული ენციკლოპედია, „ენციკლოპედია საქართველოზე“, ტ. IV,  თბ., 2016
 16. დილა და მისი მხატვრული სამყარო, ქართული საბავშვო ილუსტრაცია „დილა“, თბ., 2016
 17. გია ბუღაძის ორი ბოლოდროინდელი სერიის შესახებ… („ბიბლიოდრამა“ და „მწუხრის მოწმენი“), კრებული: თვალ საზრისი, გია ბუღაძე -60, თბ., 2016
 18. Буря цвета и света (Ирина Штенберг). წიგნში: Русский театр в грузии 170, თბ., 2015
 19. სპექტაკლის „კაცი-მასა“ სცენოგრაფიის  ავტორის დადგენისათვის, ჟ. ACADEMIA, თბ., 2014
 20. კირილე ზდანევიჩი რუსთაველის თეატრში, სამეცნიერო კონფერენციის „რუსთაველის სახ. დრამატული თეატრის მუზეუმი 80 წლისაა“ მასალების კრებული, თბ., 2013
 21. ახალი მხატვრული ტენდენციები XXს.-ის პირველი ათწლეულების ქართულ სცენოგრაფიაში (სპექტაკლები: „გაზი“, „კაცი-მასა“, „მალშტრემი“), საქართველოს სიძველენი, 15, თბ., 2012
 22. სერგო ქობულაძე და მუსიკალური თეატრი, ჟ.მუსიკა, N2, თბ., 2012
 23. ექსპრესიონისტულ-კონსტრუქტივისტული ძიებები XXს.-ის 20-იანი წლების ქართულ სცენოგრაფიაში, გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის ელ.ჟურნალი: ARS GEORGICA, სერია B. 2011    http://georgianart.ge/index.php/ka/component/content/article/93.html?ed=8
 24. გიორგი როინიშვილი, ალბომი, თბ., 2011 (თანაავტორი)
 25. სცენოგრაფიული სივრცის ზოგიერთი მახასიათებლის შესახებ, „ლევან რჩეულიშვილი 100“, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., თსსა გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი, თბ., 2009
 26. სმირნოვების სახლი საჩუქრად საქართველოს, თბ.,2009, (თანაავტორი)
 27. „პოეტური, ამაღლებული ლეგენდა სიყვარულზე, ყოველგვარი ყოფითობის და ისტორიულობის გარეშე“ („აბესალომ და ეთერის“ ერთი დადგმის სცენოგრაფიის შესახებ), ჟ. სპექტრი, თბ., 2007, N1-2
 28. Scenography of Premier of the Opera “Abesalom and Eteri“Paliashvili. Bulletin of the Georgian National Akademy of Sciencis. Volume 173 Number 1, Tbilisi, 2006
 29. On one scenery by Dimitri Shevardnadze. Bulletin of the Georgian National Akademy of Sciences. Volume 174. Number 2, Tbilisi, 2006
 30. „აბესალომ და ეთერის“ სოლიკო ვირსალაძისეული სცენოგრაფიის ორი ვერსიის შესახებ, ჟ. კავკასიის მაცნე, N11, თბ., 2005
 31. იტალიური ოპერა თბილისში, ჟ.თეატრი და ცხოვრება, N3-4, თბ., 2005
 32. ოპერა „აბესალომ და ეთერის“ ს.ნადარეიშვილისეული სცენოგრაფიის შესახებ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ.ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საისტორიო ალმანახი „კლიო“ 28, თბ., 2005
 33. О некоторых аспектах синтеза сценографического пространства. ж. Кавказоведение. М.2004. №6
 34. სცენოგრაფიული სივრცის ზოგიერთი ასპექტი, ჟ.თეატრი და ცხოვრება, N4, თბ., 2003
 35. К вопросу многогранности сценографического пространства. ж. Кавказоведение. №3, М. 2003
 36. ღვთისმშობლის იკონოგრაფიის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ, ჟ. ხელოვნება, 5-6, თბ., 2000