გაჩეჩილაძე მარიამ

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების განყოფილების გამგე, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – ქართული ბეჭდური წიგნის ხელოვნება, პლაკატი, ექსლიბრისი.
საქმიანობა – თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. კონსერვატორიაში მიჰყავს მსოფლიო და ქართული ხელოვნების ისტორიის ზოგადი კურსი; არის საქართველოს ი. ჭავჭავაძის სახელობის მწიგნობართა ასოციაციასთან არსებული ექსლიბრისისა და წიგნის გრაფიკის მოყვარულთა კლუბის თავმჯდომარე.
რჩეული ნაშრომები: 1. ნ. ბარათაშვილის პოეზიის გრაფიკული ინტერპრენტაცია ლადო გრიგოლიას შემოქმედებაში, საბჭოთა ხელოვნება, N4, 1979; 2. ქართული ექსლიბრისი, თბ., 1990 (ტექსტი გერმანულ და ინგლისურ ენებზე); 3. ლადო გრიგოლიას წიგნის მხატვრობა, Ars Georgica, ტ. 12, თბ., 1991; 4. ქართული ექსლიბრისის სათავეებთან, ალმანახი “მწიგნობარი – 99”, თბ., 1999; 5. თანამედროვე ქართული ექსლიბრისის ფორმირება და განვითარება (1920-1930), ალმანახი “მწიგნობარი – 02”, თბ., 2002; 6. დავით ციციშვილი – ექსლიბრისისტი, “მწიგნობარი – 03”, თბ., 2003; 7. უჩა ჯაფარიძის წიგნის მხატვრობა, ალმანახი “მწიგნობარი” – 06”, თბ., 2006; 8.”სმირნოვების სახლი – საჩუქრად საქართველოს”, თბ., 2009; 9. თბილისელი სომეხი მხატვრები, თბ., 2010.

 1. ნ. ბარათაშვილის პოეზიის გრაფიკული ინტერპრეტაცია ლადო გრიგოლიას შემოქმედებაში, საბჭოთა ხელოვნება,  N4, 1979;
 2. მხატვარ ლადო ქუთათელაძის საგამოფენო კატალოგის წინასიტყვაობა, “ლადო ქუთათელაძე”, თბ., 1984 (ქართულ და რუსულ ენებზე);
 3. მხატვრის გახსენება (ლადო გრიგოლია), საბჭოთა ხელოვნება,  N5, 1987;
 4. ქართული ექსლიბრისი (მინიატურული წიგნი  –  გერმანულ და ინგლისურ ენებზე), თბ., 1990;
 5. ქართული წიგნის გრაფიკის ფუძემდებელი, გრაფიკოსი, მხატვარი და ქსილოგრაფი (გრიგოლ ტატიშვილი), ალმანახი “მწიგნობარი  – 90”, თბ., 1990;
 6. ქართული ექსლიბრისი, თბ., 1990 (ტექსტი გერმანულ და ინგლისურ ენებზე);
 7. ლადო გრიგოლიას წიგნის მხატვრობა, Ars Georgica,  ტ. 12, თბ., 1991;
 8. ქართული ექსლიბრისის სათავეებთან, ალმანახი “მწიგნობარი  –  99”, თბ., 1999;
 9. თანამედროვე  ქართული  ექსლიბრისის ფორმირება და განვითარება  (1920-1930),  ალმანახი “მწიგნობარი  –  02”, თბ., 2002;
 10. დავით ციციშვილი  –  ექსლიბრისისტი,  “მწიგნობარი  –  03”, თბ., 2003;
 11. თანამედროვე ქართული ექსლიბრისი, EXLIBRIS,  2002 (საგამოფენო კატალოგის ავტორ-შემდგენელი), თბ., 2002;
 12. ბენო გორდეზიანი, ალმანახი  “მწიგნობარი  –  04”, თბ., 2004;
 13. ქართული სტამბური შრიფტის დიდოსტატი,  ქართული ხელოვნების ნარკვევები III, თბ., 2004;
 14. დავით ციციშვილის ექსლიბრისები, ალმანახი  “მწიგნობარი  –  05”, თბ., 2005;
 15. უჩა ჯაფარიძის წიგნის მხატვრობა, ალმანახი  “მწიგნობარი”  –  06”, თბ., 2006;
 16. თანამედროვე ქართული ექსლიბრისი  –  EXLIBRIS  –  2006 (საგამოფენო კატალოგის ავტორ-შემდგენელი), თბ., 2006;
 17. სმირნოვების სახლი – საჩუქრად საქართველოს, თბ., 2009;
 18. თბილისელი სომეხი მხატვრები (გამოფენის კატალოგი),  თბ., 2010.
 19. ჯჰგჯჰგვჯჰგვჯჰგბ