გედევანიშვილი ეკატერინე

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობა.
საქმიანობა – თბილისის სასულიერო აკადემიის პედაგოგი.
რჩეული ნაშრომები: 1. The Holy Face and its Representation in Georgian Medieval Art, Iconografica, Firenze, V, 2006; 2. კვლავ ერთი ადგილობრივი იკონოგრაფიული თემის შესახებ, საქართველოს სიძველენი, 6, 2005; 3. პირი ღმრთისა ტიმოთესუბნის მხატვრობაში, საქართველოს სიძველენი, 1, თბ., 2002; 4. პირი ღმრთისა ვარძიის ღმრთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესიაში, უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, 2, ხელოვნებათმცოდნეობა, თბ., 2002; 5. წმ. ვერონიკას ხატის იკონოგრაფია, სამეცნიერო შრომების კრებული, 2, ხელოვნებათმცოდნეობა, თბ. 2002; 6. რაჭა 1991, მიწისძვრით დაზიანებული ძეგლები, თბ., 2008 (თანაავტორი).

  1. ხელთუქმნელი ხატის თემა ქრისტიანულ აღმოსავლეთსა და დასავლეთში, ლიტერატურა და ხელოვნება 2, თბ., 1999;
  2. ხელთუქმნელი ხატის გადმოცემა ხატის კულტის განვითარების ასპექტში, სამეცნიერო შრომების კრებული,  2,  ხელოვნებათმცოდნეობა, თბ., 2001;
  3. პირი ღმრთისა ტიმოთესუბნის მხატვრობაში, საქართველოს სიძველენი, 1, თბ., 2002;
  4. წმ. ვერონიკას ხატის იკონოგრაფია, სამეცნიერო შრომების კრებული, 2, ხელოვნებათმცოდნეობა, თბ., 2002;
  5. პირი ღმრთისა ვარძიის ღმრთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესიაში, უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, 2,  ხელოვნებათმცოდნეობა, თბ., 2002;
  6. კვლავ ერთი ადგილობრივი იკონოგრაფიული თემის შესახებ, საქართველოს სიძველენი, 6, თბ.,  2005;
  7. The Holy Face and its Representation in Georgian Medieval Art, Iconografica, Firenze, V, 2006.