გერსამია თამაზ

საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი, ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, არქიტექტურის კანდიდატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – თბილისის და საქართველოს XIX საუკუნისა და XX საუკუნის დასაწყისის არქიტექტურა, ისტორიული ქალაქების რეკონსტრუქცია-რეგენერაცია, არქიტექტურული ძეგლების რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია, ფოტოხელოვნების ისტორია.
საქმიანობა – თბილისის სახელმწიფო აკადემიაში კითხულობს ლექციების კურსს: ქალაქგეგმარების ისტორია და ძეგლთა ადაპტაცია; არის საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი.
რჩეული ნაშრომები: 1. Это тоже памятники, Архитектура СССР, № 9, М., 1972; 2. К вопросу регенерации старых кварталов Тбилиси, IV Международный симпозиум по грузинскому искусству, Тб.,1983; 3. ძველი თბილისი, თბ., 1984; 4. Dmitry Jermakov zeiteugnisse einer vergangenen Epoche. Fotografie, N10, Leipzig, 1987; 5. ქუთაისი, თბ., 1990; 6. ენციკლოპედია “Allgemeines Kunstlerlexikon”, , K.G. Saur Verlag, München, Leipzig, 2002-2007 (გამოცემა გრძელდება); 7. თბილისური სადარბაზოები, თბ., 2008 (თანაავტორი).

 1. თბილისის ძველი უბნების რეკონსტრუქცია, მეცნიერება და ტექნიკა, N11, თბ., 1971;
 2. Некоторые вопросы реконструкции исторически сложившихся городов. მშენებლობა, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომები, N7 (55), თბ., 1972;
 3. ძველი განაშენიანების ისტორიულ-არქიტექტურული ინვენტარიზაციის მეთოდიკის საკითხისათვის, ძეგლის მეგობარი,  N29, თბ., 1972;
 4. Это тоже памятники, Архитектура СССР,  N9, М,1972;
 5. Жилые районы старого Тбилиси, жилищное строительство,  N5, М., 1972;
 6. Historicke mesto Tbilisi, cas. Pamiatky Priroda,  № 10, Bratislava, 1974;
 7. Obytne veže. cas. Projekt, № 10(122), Bratislava, 1974;
 8. Tbilisi – architektura 19 začatek 20 stoleti. Knižnize odbornych a vědeckich spisu. VUT v Brně, svazek B-44, Brno, 1974;
 9. Городская застройка на рельефе. Сборник Союза архитекторов СССР, Зодчество, №1(20), М., 1975;
 10. Architektoricke pamatky strĕdovĕke Gruzie, Pamatkovā pĕče,  N2, Praha 1975;
 11. Городская застройка на рельефе, Зодчество, 31, 1975;
 12. ხალხური ხუროთმოძღვრების დაცვა ჩეხოსლოვაკიაში, მეცნიერება და ტექნიკა, N10, თბ., 1980;
 13. К вопросу регенерации старых кварталов Тбилиси. IV Международный симпозиум по грузинскому искусству, Тб.,1983;
 14. თბილისის XIX საუკუნის არქიტექტურა, მეცნიერება და ტექნიკა, N2, თბ., 1984;
 15. თბილისის არქიტექტურა XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში, მეცნიერება და ტექნიკა, N9, თბ., 1984;
 16. ძველი თბილისი, გამომცემლობა «საბჭოთა  საქართველო”, თბ., 1984;
 17. Творческое наследие Дмитрия Ермакова. Советское фото,  N12, М., 1985;
 18. О фотографической коллекции Дмитрия Ермакова, IV международный симпозиум по армянскому искусству, Ереван, 1985;
 19.  Архитекторы-итальянцы в Тбилиси в XIX начале XX вв.  V международный симпозиум по армянскому искусству, Павия (Италия), 1986;
 20. ძველი თბილისის ხიდების მშენებლობის ისტორიიდან, მეცნიერება და ტექნიკა, N10, თბ., 1986;
 21. Dmitry Jermakov zeiteugnisse einer vergangenen Epoche.  Fotografie,  N10, Leipzig,  1987;
 22. Les architectes italiens a Tbilisi au XIXe siede. Annali di Ca Foscari. Anno XXVII, 3, Venezia, 1988;
 23. Ранняя светопись в Грузии. Советское фото,  N5, М., 1989;
 24. ტრადიციული ეროვნული მოტივები თბილისის XIXს. მეორე ნახევრისა და XX ს. დასაწყისის არქიტექტურაში, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989;
 25. ქუთაისი, გამომცემლობა “საბჭოთა საქართველო», თბ., 1990;
 26. Deutsche Baumeister in Tbilisi. (Georgika),   N18, Jena; 1995;
 27. ენციკლოპედია თბილისი, ქართული ენციკლოპედიის მთავარი რედაქცია, თბ., 2002;
 28. ენციკლოპედია “Allgemeines Kunstlerlexikon”, 2002-2007, K.G. Saur Verlag, München, Leipzig,  გამოცემა გრძელდება;
 29. “ქართული სტილი” თბილისის არქიტექტურაში XIX და XX საუკუნის მიჯნაზე, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, IV, თბ., 2005;
 30. “ქართული სტილი” თბილისის არქიტექტურაში XIX და XX საუკუნეების მიჯნაზე, სპექტრი,  N2, თბ., 2006;
 31. Застывшая музыка Александра Озерова, Русский клуб,  N5, 2006
 32. თბილისური სადარბაზოები, თბ.,2008.