დევდარიანი ფლერ

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის ძეგლთა აღწერილობისა და სამეცნიერო ინფორმაციის ჯგუფის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობა და მინიატურა.
საქმიანობა – თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციალობაზე მიჰყავს მსოფლიო ხელოვნების ისტორიის კურსი.
ნაშრომები: 1. ქართული დასურათებული საღვთისმეტყველო კრებულები – გულანები, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1977; 2. ანჩისხატის გულანის მინიატურები, თბ., 1990; 3. საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ. V, II. თბ., 1990, 2004 (სტატიები კედლის მხატვრობის ძეგლებზე); 4. გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის XVII საუკუნის მოხატულობა (მაცხოვრის ვნებათა ციკლი), თსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, II, თბ., 2001; 5. Georgian Illuminated Liturgical Collections 17th Century Gulani, ΛΑΜΠΉΏΝ, 2, National Technical University, Faculty of Architecture Department of History of Art., Athens, 2003; 6. mikrofiSebi: “Georgian Architecture”, vol. I-VII,, ლეიდენი 1994-2007 (სტატიები ეკლესიათა მოხატულობაზე); 7. იშხანი, თბ., 2010.

  1. ქართული დასურათებული საღვთისმეტყველო კრებულები  –  გულანები, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1977;
  2. ოსტატ საბას ილუსტრაციები ანჩისხატის გულანში, მაცნე, ისტორიის… N4, 1978;
  3. ანჩისხატის გულანი   –   XVII საუკუნის ილუსტრირებული კოდექსი (მონუმენტური მხატვრობის ძეგლთა კავშირის საკითხისათვის), ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1983;
  4. ანჩისხატის გულანის მინიატურები, თბ., 1990;
  5. საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა ტ. V, ტ. II, თბ., 1990, 2004 (სტატიები კედლის მხატვრობის ძეგლებზე);
  6. მიკროფიშები: “Georgian Architecture”, vol. I-VII,  ლეიდენი 1994-2007 (სტატიები ეკლესიათა მოხატულობაზე);
  7. ნოქალაქევის ორმოცმოწამეთა ეკლესიის მოხატულობა ნოქალაქევიარქეოპოლისი, III, 1993 (ი. მამაიაშვილთან ერთად);
  8. გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის XVII საუკუნის მოხატულობა (მაცხოვრის ვნებათა ციკლი), თსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, II, 2001;
  9. Georgian Illuminated Liturgical Collections 17th Century Gulani, ΛΑΜΠΉΏΝ,  2, National Technical University, Faculty of Architecture Department of History of Art., Athens, 2003;
  10. იშხანი, თბ., 2010.