ელიზბარაშვილი ირინე

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება, არქიტექტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციის მეთოდოლოგია.
საქმიანობა – თბილისის სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიის და თეორიის ფაკულტეტზე მიჰყავს გვიანშუასაუკუნეების ქართული არქიტექტურის ისტორიის კურსი, არქიტექტურის ფაკულტეტზე – ქართული არქიტექტურის ისტორიისა, ხოლო მაგისტრანტებთან რესტავრაციის ისტორიის კურსი საქართველოში. 1995 წლიდან არის ICOMOS International ნამდვილი წევრი, 1997 წლიდან – ICOMOS ARSAH საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის ნამდვილი წევრი.
რჩეული ნაშრომები: 1. რუისპირის ყველაწმინდის ეკლესია, მაცნე, ისტორიის სერია, N1, 1981; 2. ორნავიანი ეკლესიები საქართველოში, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორეფერატი, თბ., 1992; 3. ჯავახეთი, ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 2000 (დ. ბერძენიშვილთან, ნ. ვაჩეიშვილთან, ც. ჩაჩხუნაშვილთან ერთად); 4. ოთხი კათედრალი, თბ., 2000; 5. იკორთის მთავარანგელოზის ეკლესია (ახალი ისტორიულ-ბიბლიოგრაფიული მონაცემები), საქართველოს სიძველენი, N2, 2002; 6. ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრება, თბ., 2003; 7. არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში, თბ., 2012 (მ. სურამელაშვილთან, ც. ჩაჩხუნაშვილთან და ხ. ჭურღულიასთან ერთად).

 

 1. წმ. ნიკოლოზის ეკლესია თბილისის ნარიყალას ციხის ტერიტორიაზე, ჟურნ. “ძეგლის მეგობარი”, N8, თბ., 1973, გვ. 10-13 (დ. თუმანიშვილთან ერთად);
 2. რუისპირის ყველაწმინდის ეკლესია, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, მაცნე, ისტორიის სერია, N1, თბ., 1981 გვ. 25-79;
 3.  საქართველოს ორნავიან ეკლესიათა შეფასებისათვის, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1983, (რუსულ და ინგლისურ ენებზე);
 4.  ბზიანის წმ. გიორგის ეკლესია, ჟურნ. “ძეგლის მეგობარი”, თბ., 1984, N67, გვ. 6-11;
 5. ნეკრესი (ბუკლეტი), თბ., 1986 (ქართულ და რუსულ ენაზე);
 6.  ქილდის წმ. გიორგის ეკლესია, ჟურნ. “ძეგლის მეგობარი”, N1, თბ., 1986, გვ. 28-31;
 7. დანკალის ეკლესია, ჟურნ. “ძეგლის მეგობარი”, თბ., 1993, N1, გვ. 17-21;
 8.  ორნავიანი ეკლესიები საქართველოში, სახელოვნებათმცოდნეო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორეფერატი, თბ., 1994;
 9. წითელი საყდარი ტაბაწყურში, საქართველოს ისტორიის, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამმართველო, წელიწდეული, N1, თბ. 1996, გვ. 30-40;
 10.  სვანეთის ხალხური ხუროთმოძღვრება, საერთაშორისო სემინარი – ხალხური ხუროთმოძღვრების მნიშვნელობა და დაცვის პრობლემები, თბ., 1997, გვ. 79-82, (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
 11. ქართული ხუროთმოძღვრება, ჟურნ. „Vostok Spezial“ N 1, კიოლნი, 1997, გვ. 21-25 (გერმანულ ენაზე);
 12.  ჯავახეთი, გზამკვლევი, საქართველოს მეგზური I, თბ., 2000 (დ. ბერძენიშვილთან, ნ. ვაჩეიშვილთან და ც. ჩაჩხუნაშვილთან ერთად);
 13.  ოთხი კათედრალი, მონოგრაფია, თბ., 2000;
 14.  ორნავიანი ეკლესიების ლიტურგიკულ-ფუნქციური დატვირთვის შესახებ, ჟურნ. “აკადემია”, N2, თბ., 2002, გვ. 66-74;
 15.  იკორთის მთავარანგელოზის ეკლესია (ახალი ისტორიულ-ბიბლიოგრაფიული მონაცემები), ჟურნ. “საქართველოს სიძველენი”, N2,  თბ., 2002, გვ 7-24;
 16.  ნათელი ქრისტესი საქართველო, ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრება, თბ., 2003, ნაწილი II, გვ. 805-832 (მ. დიდებულიძესთან და დ. თუმანიშვილთან ერთად);
 17.  ქართული ხუროთმოძღვრება, ჟურნ. „Vostok Spezial“ N7, კიოლნი, 2005, გვ. 24 -36 (გერმანულ ენაზე);
 18.  ტაძრისის მონასტრის წმ. გიორგის ეკლესიაზე ჩატარებული გაწმენდითი სამუშაოების შედეგები, ჟურნ. “საქართველოს სიძველენი”, N7-8, თბ., 2005, გვ.81-100 (ლ. ახალაიასთან და მ. ბოჭოიძესთან ერთად);
 19. ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრება, მართლმადიდებლური ენციკლოპედია, რუსეთის საპატრიარქოს გამომცემლობა, ტ. XIII, მოსკოვი, 2008 (რუსულ ენაზე);
 20.  იკორთა, იყალთო, მართლმადიდებლური ენციკლოპედია, რუსეთის საპატრიარქოს გამომცემლობა, ტ. XIII, მოსკოვი, 2009 (რუსულ ენაზე);
 21.  კოტე მარჯანიშვილისა და ნიკო ჭავჭავაძის სახლები ყვარელში, (ისტორიულ-ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვა), ჟურნ. “საქართველოს სიძველენი”, N13, თბ., 2010, გვ. 188-205 (ხ. ჭურღულიასთან ერთად);
 22.  რესტავრაციის ისტორია საქართველოში (ისტორიოგრაფია, ტრადიცია, გამოცდილების ანალიზი), პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. თბ., 2012 (მ. სურამელაშვილთან, ც. ჩაჩხუნაშვილთან, ხ. ჭურღულიასთან ერთად);
 23. ვერეს ბაზილიკა – ისტორიული მიმოხილვა, „საქართველოს სიძველენი“ N 15, თბ., 2012, გვ.107-131;
 24. ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია, ზველის (ძველის) წმინდა გიორგის ეკლესია,  ღართის ეკლესია, თბ., 2013,  გვ.484-488, 594-596;
 25. კვარშას (ყვარშას) ეკლესია ჯავახეთში, „საქართველოს სიძველენი“ N 17, თბ., 2014, გვ.  160-170;
 26.  ჩაჟაში, სვანეთის გამაგრებული ისტორიული დასახლება, „საქართველოს სიძველენი“    20,  თბ., 2017, გვ.240-259;
 27.  გამაგრებული  ისტორიული დასახლებები საქართველოს ჩრდილოეთ მთიანეთში, თბ., 2018,(მ. სურამელაშვილთან, ც. ჩაჩხუნაშვილთან ერთად);
 28.  ჭონთიო, პირიქითა თუშეთის გამაგრებული დასახლება, საქართველოს სიძველენი, 22, თბ., 2019, გვ. 206-221.