თუმანიშვილი ელენე

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  თეატრის მხატვრობა.
რჩეული ნაშრომები: 1. კოტე მარჯანიშვილის და დავით კაკაბაძის სპექტაკლი “ჰოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ”, საბჭოთა ხელოვნება, N12, 1989; 2. რეჟისორისა და მხატვრის ურთიერთობის შესახებ კ. მარჯანიშვილის რამდენიმე სპექტაკლის მაგალითზე, სპექტრი, N2, 1990; 3. ს. ვირსალაძე და ქართული საცეკვაო კოსტიუმი, ქართული ნაციონალური ბალეტი, თბ., 1995; 4. კ. მარჯანიშვილისა და პ. ოცხელის “ურიელ აკოსტა”, Ars Georgica,  N11, 2001;  5.  თბილისის მხატვრობა 1920-1950, რუსთაველის თეატრი, თბ., 2008 (თანაავტორი). 

  1. სარკმლის თავსართი «შავი სოფლის» ნასოფლარიდან, ძეგლის მეგობარი,  60, 1982;
  2. «ცხვრის წყარო» სცენოგრაფია, თეატრალური მოამბე,  N4, 1989;
  3. კოტე მარჯანიშვილის და დავით კაკაბაძის სპექტაკლი «ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ», საბჭოთა ხელოვნება,  N12, 1989;
  4. მხატვრული გაფორმება კ. მარჯანიშვილის სპექტაკლისა «მზის დაბნელება საქართველოში», თეატრალური მოამბე,  N3, 1990;
  5. რეჟისორისა და მხატვრის ურთიერთობის შესახებ კ. მარჯანიშვილის რამდენიმე სპექტაკლის მაგალითზე, სპექტრი,  N2, 1990;
  6. ს. ვირსალაძე და ქართული საცეკვაო კოსტიუმი, ქართული ნაციონალური ბალეტი, თბ., 1995;
  7. აივნების ჩუქურთმამძივსამკაული ნაქარგი, ცისკარი,  N2, 1999;
  8. კ. მარჯანიშვილისა და პ. ოცხელის «ურიელ აკოსტა», Ars Georgica, 11, 2001;
  9. თეატრის მხატვრობა, შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრის კოლექცია, თბ.,2008 (თანაავტორი).