კვაჭატაძე ეკატერინე

ხელოვნებათმცოდნე,   ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  შუა საუკუნეების ქართული რელიეფური სკულპტურა.
საქმიანობა  –  თბილისის სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი; კავშირი «არქიტექტურული აზრის განვითარება  –  ერდო»-ს დირექტორი.
ნაშრომები: 1. ქოლაგირის ციხის კარიბჭის “მიჯაჭვული” ლომების რელიეფები, საქართველოს სიძველენი, N3, 2003; 2. საგარეჯოს პეტრე-პავლეს ეკლესიის დასავლეთი ფასადის დეკორის სელჯუკური ორნამენტული მოტივების გააზრებისათვის, კავკასიის მაცნე, N9, 2004; 3. ანანურის ღმრთისმშობლის მიძინების ეკლესიის საფასადო სკულპტურის გააზრებისათვის, ქართული ხელოვნების  ნარკვევები, III, თბ., 2004; 4. გვიანი შუა საუკუნეების ეკლესიათა საფასადო სკულპტურა (ანანურის, საგარეჯოს პეტრე-პავლეს, ყინცვისის “გიგოს საყდრის” ტაძართა რელიეფები),  საკანდიდატო დისერტაცია, 2005; 5. ნიაბის ეკლესიის 1682 წლის რელიეფი, საქართველოს სიძველენი, N7-8, 2005; 6. წმ. ნიკოლოზის რელიეფური ხატი ანანურის ღმრთისმშობლის ეკლესიის სამხრეთ ფასადზე, საქართველოს სიძველენიN10,  2006; 7. ანანური, თბ., 2012.

  1. ქოლაგირის ციხის კარიბჭის “მიჯაჭვული” ლომების რელიეფები, საქართველოს სიძველენი,  N3, 2003;
  2. საგარეჯოს პეტრე-პავლეს ეკლესიის დასავლეთი ფასადის დეკორის სელჯუკური ორნამენტული მოტივების გააზრებისათვის, კავკასიის მაცნე,  N9, 2004;
  3. ანანურის ღმრთისმშობლის მიძინების ეკლესიის საფასადო სკულპტურის გააზრებისათვის, ქართული ხელოვნების ისტორიის ნარკვევები, III, თბ., 2004;
  4. გვიანი შუა  საუკუნეების  ეკლესიათა   საფასადო  სკულპტურა  (ანანურის,   საგარეჯოს პეტრე-პავლეს, ყინცვისის  “გიგოს საყდრის” ტაძართა რელიეფები),   საკანდიდატო დისერტაცია, 2005;
  5. ნიაბის ეკლესიის 1682 წლის რელიეფი, საქართველოს სიძველენი,  N7-8, 2005;
  6. წმ. ნიკოლოზის რელიეფური ხატი ანანურის ღმრთისმშობლის ეკლესიის სამხრეთ ფასადზე, საქართველოს სიძველენი,  N10,  2006;
  7. The Seljuk-style ornament on the western fasade of the st. Peter and Paul church in Sagarejo  (ბერლინის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის სიმპოზიუმის მასალები), 2006.
  8. “Chained” Lions on the Porch of Kolagiri Fortress (To the Interpretation of the “Chained” Lions in the Medieval Georgian Sculpture), Iconografica, Siena, 2006.
  9. ანანური, თბ., 2012.