კილაძე ცისია

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  ქართული შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობა, XIX-XX საუკუნეების ქართული დაზგური მხატვრობა და მისი მიმართება ევროპულ მხატვრობასთან.
საქმიანობა  –  თბილისის შოთა რუსთაველის  კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტზე მიჰყავს   ხელოვნების ზოგადი თეორიის კურსი;   საქართველოს ეროვნული გალერეის თანამშრომელი და  მიმდინარე  პროექტის: “საქართველოს ეროვნული გალერეის შესახებ კომპაქტდისკის შექმნა”  –  ხელმძღვანელი და ტექსტის ავტორი; ქრისტიანული არქეოლოგიის, ადრეული შუა საუკუნეების და ბიზანტიური კულტურის კვლევის გერმანული ასოციაციის წევრი.
რჩეული ნაშრომები: 1. შიომღვიმის «ჯვართამაღლების» ეკლესიის მოხატულობის იკონოგრაფიული პროგრამის რამდენიმე თავისებურება, საქართველოს სიძველენი, N 1, თბ., 2002; 2. წმინდა სვიმეონ მესვეტის გამოსახულება შიომღვიმის მონასტრის  “ჯვართამაღლების”  ეკლესიის მოხატულობაში, კავკასიის მაცნე, N 8, თბ., 2003; 3. შიომღვიმის მონასტრის ჯვართამაღლების ტაძრის მოხატულობა, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორეფერატი, თბ. 2005; 4. წიგნის  –  ხელოვნების ისტორია  –  შესავალი, გამოცემული ჰანს ბელტინგის, ჰაინრიხ დილის, ვოლფგანგ კემპის, ვილიბალდ ზაუერლენდერის და მარტინ ვარნკეს მიერ, გერმანულიდან ქართულ ენაზე თარგმანი, თბ., 2005;  5.  თბილისური სადარბაზოები, თბ., 2008 (თანაავტორი). 

  1. შიომღვიმის «ჯვართამაღლების» ეკლესიის მოხატულობის იკონოგრაფიული პროგრამის რამდენიმე თავისებურება, საქართველოს სიძველენი,  1, თბ.,  2002;
  2. წმინდა სვიმეონ მესვეტის გამოსახულება შიომღვიმის მონასტრის  «ჯვართამაღლების» ეკლესიის მოხატულობაში, კავკასიის მაცნე,  N8, თბ.,  2003;
  3. შიომღვიმის მონასტრის ჯვართამაღლების ტაძრის მოხატულობა, სადისერტაციო ნაშრომის ავტორეფერატი, თბ., 2005;
  4. წიგნის  –  ხელოვნების ისტორია  –  შესავალი, გამოცემული ჰანს ბელტინგის, ჰაინრიხ დილის, ვოლფგანგ კემპის, ვილიბალდ ზაუერლენდერის და მარტინ ვარნკეს მიერ, გერმანულიდან ქართულ ენაზე თარგმანი, თბ., 2005;